Túlačky

Reportáže RTVS

Prečo som sa sem rozhodol vytvoriť aj túto sekciu s názvom Reportáže RTVS?

Naše malé a krásne Slovensko je hodné propagácie pre jeho prírodnú a kultúrnu rozmanitosť a jedinečnosť. V súčasnosti je k dispozícii množstvo kvalitných ale v mnohých prípadoch aj menej kvalitných zdrojov informácí, ktoré sa snažia priniesť poväčšinou prebraté informácie z ďalších zdrojov. Autentických a autorských reportáži zo Slovenska je toľko koľko je. Jeden zo zaujímavých a podľa môjho názoru aj celkom kvalitných zdrojov na cestovateľské tipy je bezpochyby naša jediná verejnoprávna inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej aj RTVS).

Dovolím si citovať z dokumentu, ktorý má názov Štatút Rozhlasu a televízie Slovenska.

„Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, zriadená zákonom.“

„Poslaním RTVS je poskytovať službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.“

„Programovú službu tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, umelecké, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, žánrovo rôznorodé programy pre deti a mládež a iné programy.“

„Rozhlas a televízia Slovenska preberá do archívu RTVS archívne dokumenty z oblasti vysielania, ktorých je pôvodcom, ochraňuje a sprístupňuje ich a umožňuje k nim prístup.“

A preto si dovolím využiť túto možnosť a preto aj táto sekcia – Reportáže RTVS.

RTVS pravidelne vytvára rozhlasové aj televízne reportáže, ktoré majú svoje pevné miesto v programovej štruktúre tejto verejnoprávnej inštitúcie.

 

error: