Túlačky

tradičná nehmotná kultúra

2.1 Sociálna a duchovná kultúra

2.1.1 spoločenstvo obce

2.1.2 spoločenstvo rodiny

2.1.3 spoločenská etiketa

2.1.4 náboženský život

2.1.5 sviatky a obyčaje (zvyky, obrady, tradície)

 

2.2 Umelecká kultúra

2.2.1 ľudová slovesnosť (ľudový folklór)

2.2.2 hudobný a tanečný folklór
2.2.2.1 hudobný folklór

  • ľudové piesne, spev
  • inštrumentálna hudba

2.2.2.2 tanečný folklór

2.2.3 folklorizmus

error: