Túlačky

krásy našej vlasti: tatranské motívy na poštových známkach

Dňa 20 septembra 2013 vydala Slovenská pošta, a. s. dve emisie poštových známok (číslo emisie 546 a 547) na tému Krásy našej vlasti: Tatranské motívy. Jednou z nich bola Malá studená dolina, druhou Chata pri Zelenom plese.

 

Informácia k emisii Malá studená dolina (nominálna hodnota 1,25€)

 

Malá Studená Dolina - známka

Malá Studená Dolina – známka

K prvým objaviteľom Vysokých Tatier patrili pastieri, pytliaci či hľadači pokladov. Od 18. storočia, ale najmä v 19. storočí, začínajú Vysoké Tatry objavovať aj milovníci prírody, turistiky a horolezectva. Oblasť Studených dolín na južnej strane Vysokých Tatier bola prvá, kde sa odvážil človek vybudovať prvé stále obydlia. Pri slavkovských kyslých vodách dal v roku 1793 Štefan Csáky postaviť prvú poľovnícku chatu, pri ktorej zakrátko pribudli ďalšie objekty. Tento rok sa všeobecne prijal ako rok založenia prvej tatranskej osady, dnes Starého Smokovca. Smokovec bol nástupným miestom nielen do Veľkej a Malej Studenej doliny, ktoré patria aj dnes k najnavštevovanejším lokalitám celých Vysokých Tatier, ale aj na Lomnický štít a Prostredný hrebeň, ktorý oddeľuje Veľkú a Malú Studenú dolinu.
V roku 1833 sa nájomcom Smokovca stáva rodák zo Spišskej Soboty Johann Georg Rainer (1800 – 1872), ktorý sa významne pričinil nielen o rozvoj samotnej osady Smokovec, ale aj cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách. V roku 1863 dal Rainer do užívania útulňu na Starolesnianskej poľane. Dodnes zachovaný objekt je najstaršou vysokohorskou chatou vo Vysokých Tatrách. Narastajúci záujem o túto časť Vysokých Tatier si neskôr vynútili výstavbu Téryho chaty v Malej Studenej doline a Zbojníckej chaty vo Veľkej Studenej doline.
Tento trend zachytili aj v podtatranských mestečkách. Už v roku 1868 postavil vtedajší starosta Popradu a podnikateľ Dávid Husz (1813 – 1889) prvé objekty kúpeľnej osady, neskôr známej ako Huszpark, na okraji Popradu. V roku 1873 sa Dávid Husz stal spoluzakladateľom Uhorského karpatského spolku. Ustanovujúca schôdza spolku sa uskutočnila v Smokovci. Spolok bol prvou turistickou organizáciou na území Tatier a významnou mierou ovplyvnil dianie i v širšom regióne a zaslúžil sa o turistické sprístupňovanie Vysokých Tatier.

autor textu: Rastislav Ovšonka

Malá Studená Dolina - FDC

Malá Studená Dolina – FDC

viac info na stránke POFIS

 

 

Informácia k emisii Chata pri Zelenom plese (nominálna hodnota 1,45€)

Chata pri Zelenom plese - známka

Chata pri Zelenom plese – známka

Od začiatku turistického sprístupňovania Vysokých Tatier zohrali veľkú úlohu vysokohorské chaty. Kým pre väčšinu súčasníkov predstavujú cieľové miesto ich výletu, hlavne v dávnejších dobách slúžili ako nástupné miesto na náročnejšie turistické a horolezecké vychádzky do okolia. Rastúci záujem verejnosti o spoznávanie Tatier si vynútil výstavbu chát, ktoré by uľahčili nástupy na túry. Turistickú chatu môžeme nájsť takmer v každej turisticky zaujímavej doline vo Vysokých Tatrách. Vysokohorské chaty vznikali i zanikali, jedna sa tešila väčšiemu záujmu verejnosti, iná menej. Dôležitú úlohu v tom zohrávali a zohrávajú aj chatári a personál, ktorí chatu spravujú.

Niektoré chaty nesú pomenovanie po iniciátorovi výstavy, častejšie však podľa miesta, kde sa nachádzajú. Tak je tomu aj v prípade Chaty pri Zelenom plese. Turistické sprístupňovanie Tatier si dal do vienka Uhorský karpatský spolok, ktorý vznikol v roku 1873 v Smokovci. Jednou z jeho prvých aktivít bola nielen propagácia a spoznávanie Tatier, ale aj budovanie chodníkov a výstavba turistických chát. Už v čase svojho vzniku spolok navrhol výstavbu chaty pri brehu Zeleného plesa. Predchodcom Chaty pre Zelenom plese bola Egidova chata pod Kopou, ktorú neskôr presunuli k Zelenému plesu. Nemala však dlhé trvanie. S definitívnym riešením prišiel spolok v poslednom desaťročí 19. storočia. Na severnom brehu Zeleného plesa, pod Jastrabou vežou (2137 m), dal spolok postaviť chatu, ktorá po rôznych úpravách a prístavbách slúži až doteraz. Pôvodne niesla názov Fridrichova chata, neskôr Chata pri Zelenom plese a Brnčalova chata. V roku 1992 sa vrátila k názvu Chata pri Zelenom plese.

Chata je prístupná viacerými turistickými trasami z južnej i severnej strany Vysokých Tatier. Od chaty vedie aj značkovaný turistický chodník na Jahňací štít. V zime je chata atraktívna aj pre skialpinistov, keďže odtiaľ vedie skialpinistická trasa cez Baranie sedlo k Piatim Spišským plesám v Malej Studenej doline.

autor textu: Rastislav Ovšonka

Chata pri Zelenom plese - FDC

Chata pri Zelenom plese – FDC

viac info na stránke POFIS

error: