Túlačky

FotoTúlačka, Tatranská kotlina – chata Plesnivec

Dátum túlačky: 07 jún 2014

 

Lokalizácia:

Región: Vysoké Tatry

Časť: Belianske Tatry

Miesto štartu a návratu: Tatranská Kotlina

GPS: 49°13’29.7″N 20°19’26.4″E (začiatok túry, dá sa tu parkovať)

Dĺžka trasy (celková podľa apl. Hikeplanner od Hikink.sk): 
Tatranská Kotlina – chata Plesnivec – Tatranská Kotlina: 10 000 m

Zhrnutie trasy (podľa aplikácie Hikeplanner od Hiking.sk): 

Túra zhrnutie _ Tatranská Kotlina – Chata Plesnivec

 

O chate Plesnivec

 Z na internete dostupných zdrojov sa môžeme dozvedieť, že Chata Plesnivec (1290 m) je jediným obývateľným objektom (t.j. turistickou chatou) v Belianskych Tatrách. Nachádza sa v závere Doliny Siedmich prameňov na juhovýchodnom úbočí dominantného Bujačieho vrchu. Zo svahu Bujačieho vrchu vyvierajú poniže chaty pramene, podľa ktorých je dolina pomenovaná.

Dejiny objavovania Doliny Siedmych prameňov sa začali písať v dávnych časoch, keď pastieri, dobrodruhovia, zlatokopi a ďalšie „podivné indivíduá“ pomaly a sporadicky začali prenikať do útrob tatranských dolín a na vrcholy tatranských končiarov. Tie, ktoré máme ako tak zaznamenané, začínajú zhruba na konci 18. storočia.

Jeden z takýchto dobrodruhov bol vraj istý Drachsler z Rakús, ktorý tu v druhej pol. 18. storočia, hľadal zlato a na mieste, kde dnes stojí chata Plesnivec, si postavil jednoduchú drevenú stavbu, ktorá mu slúžila jednak na prenocovanie a jednak ako ochrana pred nepriazňou počasia a divokými zvieratami. Ešte dlho túto pastiersku kolibu miestni poznali pod názvom Drechslerov domček“. Tento drevený zrub časom „zdedili“ miestni pastieri, ktorý sa dochoval až do roku cca 1930. To, že sa táto oblasť začínala stávať zaujímavou, hovorí aj skutočnosť, že nad jednou z lavičiek pri chate je umiestnená pamätná tabuľa venovaná švédskemu prírodopiscovi prof. Göranovi Wahlenbergovi, ktorý v Doline Siedmich prameňov v roku 1813 vykonával botanický výskum.

Neďaleko zrubu už na konci 19. storočia viedol upravený turistický chodník z Tatranskej Kotliny do Doliny Bielych plies. Tento drevený zrub čoraz častejšie a intenzívnejšie začali využívať aj turistickí nadšenci z blízkeho aj ďalekého okolia.

 

Trochu historickej chronológie

V roku 1932 dalo Mesto Spišská Belá objekt do prenájmu svojmu občanovi Tiborovi Greschovi, ktorý tu vybudoval turistickú chatu s názvom Plesnivec. O rok na to ju rozšíril o ďalšiu miestnosť a z roku 1936 zahájil poschodovú prístavbu objektu, ktorú ukončil 26.06.1938. Touto prístavbou dostala chata podobu, ktorú poznáme aj v súčastnosti. Projekt rekonštrukcie vypracoval beliansky občan architekt resp. staviteľ Džubány. V rokoch 1938-1945 mala chata svojich stálych hostí. Po skončení vojny musel Tibor Gresch opustiť Slovensko a v roku 1948 bol objekt znárodnený. V povojnových rokoch 1948-53 bola chata prevádzkovaná rôznymi užívateľmi a slúžila voľnému turistickému ruchu. V roku 1953 chata pripadla Správe TANAPu, kedy začala byť prevádzkovaná ako výskumná základňa TANAPu a nebola určená pre širokú verejnosť. Od roku 1993 bola pre verejnosť zatvorená. Po reštitúcii v roku 1993, objekt opäť spravuje pôvodný vlastník, Mesto Spišská Belá. V rokoch 1993-1997 bola chata komplexne rekonštruovaná a opäť sprístupnená verejnosti.

 

Fotogaléria:

Viac foto tu.

 

Zdroj:

http://hiking.sk/hk/ar/198/chata_plesnivec.html 
http://www.vysoketatry.com/obce/tkotlina/tkotlina.html
http://www.spisskabela.sk/navstevnik/vylety-do-okolia/chata-plesnivec
http://dromedar.topky.sk/cl/100195/737127/Chata-Plesnivec
http://www.penzionbado.sk/vysokohorska-chata/chata-plesnivec/
http://www.tatryportal.sk/horske-chaty/2-Chata-Plesnivec

error: