Túlačky

FotoTúlačka, Lesnícky náučný chodník Fľak

Dátum túlačky: 15 marec 2014

 

Lokalizácia:

Región: Vysoké Tatry

Časť: Belianske Tatry

Miesto: Tatranská Kotlina

GPS: 49°13’29.7″N 20°19’26.4″E (začiatok náučného chodníka, dá sa tu parkovať)

Názov: Lesnícky náučný chodník, Fľak

Dĺžka chodníka (oficiálna): 2 800 m

Dĺžka chodníka (celková; aj s cetou späť k autu): cca 5 500 m

Počet informačných panelov: 10

Dátum slávnostného (oficiálneho) otvorenia: 7 jún 2013

 

Názvy informačných panelov:

1. Lesnícky náučný chodník FĽAK
: základné informácie o lesníckom náučnom chodníku

2. História územia mestských lesov.
: stručná časová chronológia vývoja spravovania lesného hospodárenia tejto oblasti

3. Zver našich lesov.
: na fotografiách sú zachytené spôsoby poškodenia lesných porastov zvieratami

4. Lesnícke technické pamiatky – Lesná železnica a lesná lanovka.
: o histórii lesnej železnici vedúcej z Lendaku do Spišskej Belej a lesnej lanovke zo Ždiaru na Podspády

5. Objekt Pro Silva a uznané porasty.
: tu sa dozviete, čo je to PRO SILVA objekt a aké sú to uznané porasty

6. Ochrana prírody, lesy osobitného určenia, chránené územia.
: aké sú to ochranné lesy a čo sú lesy osobitného určenia?

7. Rastové fázy porastu.
: infopanel o tom, ako sa rozlišujú jednotlivé rastové fázy

8. Spoznávanie drevín podľa kôry.
: jediný interaktívny panel. Nachádza sa tu 17 vzoriek drevín. Táto zastávka otestuj Vaše vedomosti z ríše stromov.

9. Nachádza sa tu 5 informačných, samostatne stojacich tabúľ: poznávanie húb, vtákov, drevín, lesnej zvery a rastlín

10. Lesné škôlky, snehová jama, protipožiarna nádrž.
: panel objasňuje na čo slúžia lesné škôlky alebo čo je to snehová jama.

 

Fotogaléria:

 

Zaujímavosť chodníka:

: panel č.3 sa nachádza až za panelom č.5

: neďaleko panela č.4 sa v údolí, vľavo od chodníka nachádza bobria hrádza, ktorá je viditeľná priamo z chodníka. Ku hrádzi sa zísť skoro až na dosah.

error: